Ligature

חידוש רשיון שנתי

חידוש רשיון תוכנה לשנה

Ligature EasyText Personal renewal
Ligature EasyText Personal renewal
המחיר כולל רשיון שימוש בתוכנה כולל שידרוגים ותמיכה לשנה מיום הרכישה
190 + מע"מ
224 כולל מע"מ
לפרטים ולרכישה
Ligature EasyText Pro renewal
Ligature EasyText Pro renewal
המחיר כולל רשיון שימוש בתוכנה כולל שידרוגים ותמיכה לשנה מיום הרכישה
390 + מע"מ
460 כולל מע"מ
לפרטים ולרכישה
Ligature EasyText Business renewal
Ligature EasyText Business renewal
חידוש שנתי של תוכנת Easy Text המחיר כולל רשיון שימוש בתוכנה כולל שידרוגים ותמיכה לשנה מיום הרכישה
690 + מע"מ
814 כולל מע"מ
לפרטים ולרכישה
Ligature DocBox Pro renewal
Ligature DocBox Pro renewal
המחיר כולל רשיון שימוש בתוכנה כולל שידרוגים ותמיכה לשנה מיום הרכישה
1,290 + מע"מ
1,522 כולל מע"מ
לפרטים ולרכישה
Ligature DocBox Business renewal
Ligature DocBox Business renewal
המחיר כולל רשיון שימוש בתוכנה כולל שידרוגים ותמיכה לשנה מיום הרכישה
1,990 + מע"מ
2,348 כולל מע"מ
לפרטים ולרכישה
Ligature DocBox Enterprise renewal
Ligature DocBox Enterprise renewal
חידוש שנתי של תוכנת DocBox המחיר כולל רשיון שימוש בתוכנה כולל שידרוגים ותמיכה לשנה מיום הרכישה
3,990 + מע"מ
4,708 כולל מע"מ
לפרטים ולרכישה
ליגטורה 6.91ap חידוש רשיון
ליגטורה 6.91ap חידוש רשיון
יש לבצע התשלום עבור החידוש באתר ולפתוח קריאת שרות לשם קבלת עידכון הרשיון
1,299 + מע"מ
1,532 כולל מע"מ
לפרטים ולרכישה
כל הזכויות שמורות LIGATURE