Ligature


התקנת תוכנת ליגטורה לאחר הרכישה והורדת התוכנה מהלינק

 

1.       במסך הבא מתקבל אישור ביצוע הרכישה, הודעה בדבר מייל שנשלח אליך ולינק להורדת התוכנה.

 

2.       יש ללחוץ על הלינק להורדת התוכנה, התוכנה תרד למחשבך תוך מספר שניות. יש להפעילה להתקנת התוכנה

 

3.       יש להקיש על התוכנה להתקנת התוכנה:

4.       יש לאשר את ההתקנה והמשך

 

5.       לקרא ולאשר את תנאי הרשיון


 

6.       אישור מחיצת ההתקנה

 

7.       יש לרשום שם ושם חברה, להכניס מספר תוכנה 701 במספר משבצת מספר סיריאלי

 

8.       לבחור שפת ממשק עברי או אנגלי ולאשר התקנה

 

9.       ולאשר סיום התקנה

 

 

 

10.   בגמר ההתקנה יש להפעיל את התוכנה : בתפריט התחל > כל התוכניות > ליגטורה >  להפעיל את התוכנה שנרכשה, חוברת ההדרכה נמצאת באותו מיקום.

 

11.   בהפעלת התוכנה בפעם הראשונה יופיע המסך הזה ובו שני מספרים: sitecode, MID
יש להעתיק מספרים אלו ולהכנס אל המייל שנשלח אליך מיד לאחר הרכישה. 

ראה מדריך לרישוי התוכנה להמשך הפקת רשיון באתר.

כל הזכויות שמורות LIGATURE