Ligature


מדריך לרישוי תוכנת ליגטורה:

1.       בהפעלת התוכנה בפעם הראשונה יופיע המסך הזה ובו שני מספרים: Sitecode, MID
יש להעתיק מספרים אלו ולהכנס אל המייל שנשלח אליך מיד לאחר הרכישה

 

2.       בדוק בתיבת המייל שלך קבלת מייל עם הנחיות רישוי התוכנה. אם לא התקבל מייל תוך מספר דקות, יש לבדוק בתיבת הדואר המסונן  Junk Email  ולהעביר את ההודעה אל הדואר הנכנס.
 

3.       ההודעה תכיל את המידע הבא: לינק התחברות למערכת רישוי התוכנה ושם משתמש וסיסמא. 

4.       לצורך אקטיבציה ורישוי התוכנה יש להכנס ללינק הנ"ל במייל (התחברות למערכת ACEN) באמצעות שם משתמש וסיסמה (מסומנים בצהוב בתרשים ), ומגיעים למסך הזה:


 

5.       יש להקיש על המפתח ולהזין את המספרים שהתקבלו בהפעלת התוכנה, Sitecode, MID ולהקיש על  Add license
 


 

6.       קוד הרשיון הופק ונשמר בשורה הרשומה, יש ללחוץ על המעטפה למשלוח מייל הסיסמא לתיבת המייל שלך, ניתן גם להעתיק את הקוד ישירות מתוכן המעטפה שנפתח.

  

7.       הדבק את הקוד במסך התוכנה ואשר (Continue).

בהצלחה

 

 

 

 

 

 

נא לעיין במדריך למשתמש המצורף לתוכנה להנחיות שימוש והפעלה

 

ניתן למצא את המדריך בתפריט:

 'התחל> כל התוכניות> ליגטורה> 

EasyText Manual

 

כל הזכויות שמורות LIGATURE