Ligature

EasyText Biz-Evaluation


מחיר כולל מע"מ: ₪25
1,640
גירסה מיוחדת עם היכולות של המוצר המלא, להתנסות ולהיכרות במחיר סימלי. ניתן לפענח באמצעות גירסת ההתנסות עד 12 עמודים , התוכנה תפעל למשך שלושה ימים ממועד אקטיבציה ראשונה והכנסת קוד הרשיון.

קנה עכשיו
כל הזכויות שמורות LIGATURE